Candida Albicans

  • Candida Albicans Antigen Rapid Test

    Candida Albicans Antigen Rapid Test

    रेफ 500030 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test एक इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख हो जसले सिधै योनि स्वाबबाट रोगजनक एन्टिजेन पत्ता लगाउँछ।