एफओबी द्रुत परीक्षण

  • FOB Rapid Test

    एफओबी द्रुत परीक्षण

    रेफ ५०१०६० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® FOB Rapid Test Device (Feces) मानव मलको नमूनाहरूमा मानव हेमोग्लोबिनको गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।