संक्रामक रोग

 • Chlamydia Trachomatis Antigen Rapid Test

  क्लामिडिया ट्रेकोमाटिस एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट

  रेफ 500010 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू

  ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब

  अभिप्रेत प्रयोग यो पुरुष मूत्रमार्ग र महिला ग्रीवा स्वाबमा क्लामिडिया ट्रेकोमाटिस एन्टिजनको गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह प्रतिरक्षा हो।
 • HSV 12 Antigen Test

  HSV 12 एन्टिजन परीक्षण

  रेफ 500070 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू Mucocutaneous घावहरू स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® HSV 1/2 एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट HSV 1/2 को निदानमा एक सफलता अग्रिम हो किनभने यो HSV एन्टिजेनको गुणात्मक पत्ता लगाउनको लागि तोकिएको छ, जसले उच्च संवेदनशीलता र विशिष्टताको गर्व गर्दछ।
 • Screening Test for Cervical Pre-cancer and Cancer

  पाठेघरको मुखको प्रि-क्यान्सर र क्यान्सरको लागि स्क्रिनिङ टेस्ट

  रेफ ५००१४० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू ग्रीवा स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग पाठेघरको मुखको प्रि-क्यान्सर र क्यान्सरको लागि Strong Step® स्क्रिनिङ परीक्षणले DNA विधिभन्दा पाठेघरको मुखको प्रि-क्यान्सर र क्यान्सर स्क्रिनिङमा बढी सही र लागत-प्रभावी हुने शक्तिको गर्व गर्दछ।
 • Strep A Rapid Test

  Strep एक द्रुत परीक्षण

  रेफ ५००१५० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू घाँटी स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Strep A Rapid Test Device समूह A Strep pharyngitis को निदान वा संस्कृति पुष्टिको लागि गला स्वाब नमूनाहरूबाट समूह A Streptococcal (Group A Strep) एन्टिजनको गुणात्मक पत्ता लगाउने द्रुत प्रतिरक्षा हो।
 • Strep B Antigen Test

  स्ट्रेप बी एन्टिजेन परीक्षण

  रेफ 500090 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू महिला योनि स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Strep B एन्टिजेन र्यापिड टेस्ट महिला योनि स्वाबमा समूह B स्ट्रेप्टोकोकल एन्टिजनको गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।
 • Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

  Trichomonas vaginalis Antigen Rapid Test

  रेफ 500040 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू योनि स्राव
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Trichomonas vaginalis antigen र्‍यापिड टेस्ट योनी swab मा Trichomonas vaginalis antigens को गुणात्मक पत्ता लगाउनको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह इम्युनो परख हो।
 • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

  रेफ 500060 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू योनि स्राव
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® StrongStep® Trichomonas/ Candida र्‍यापिड टेस्ट कम्बो योनि स्वाबबाट ट्राइकोमोनास vaginalis/candida albicans antigens को गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह इम्युनोएसे हो।
 • Bacterial vaginosis Rapid Test

  ब्याक्टेरियल vaginosis र्‍यापिड टेस्ट

  रेफ 500080 विशिष्टता ५० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त PH मान नमूनाहरू योनि स्राव
  अभिप्रेत प्रयोग बलियो कदम®ब्याक्टेरियल भ्यागिनोसिस (BV) र्‍यापिड टेस्ट डिभाइस ब्याक्टेरियल भ्यागिनोसिसको निदानमा सहायताको लागि योनिको pH मापन गर्ने उद्देश्यले हो।
 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  रेफ 500050 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू

  ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब

  अभिप्रेत प्रयोग यो पुरुष मूत्रमार्ग र महिला ग्रीवा स्वाबमा Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis antigens को गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह इम्युनोएसे हो।
 • Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  Neisseria Gonorrhoeae Antigen Rapid Test

  रेफ 500020 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग यो उपरोक्त रोगजनक संक्रमणको सहायक निदानको लागि विभिन्न चिकित्सा संस्थाहरूमा महिलाहरूको पाठेघरको स्रावमा गोनोरिया/क्ल्यामिडिया ट्रेकोमाटिस एन्टिजेन्स र भिट्रोमा पुरुषहरूको मूत्रमार्ग नमूनाहरूको गुणात्मक पहिचानको लागि उपयुक्त छ।
 • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

  क्रिप्टोकोकल एन्टिजेन द्रुत परीक्षण उपकरण

  रेफ ५०२०८० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स;५० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड/सीरम
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep®Cryptococcal Antigen Rapid Test Device क्रिप्टोकोकस प्रजाति जटिल (Cryptococcus neoformans र Cryptococcus gattii) को क्याप्सुलर पोलिसैकराइड एन्टिजेन्स पत्ता लगाउनको लागि द्रुत प्रतिरक्षा-क्रोमेटोग्राफिक परख हो।
 • Candida Albicans Antigen Rapid Test

  Candida Albicans Antigen Rapid Test

  रेफ 500030 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Candida albicans Antigen Rapid Test एक इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख हो जसले सिधै योनि स्वाबबाट रोगजनक एन्टिजेन पत्ता लगाउँछ।