Trichomonas Vaginalis / Candida

  • Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    Trichomonas/Candida Antigen Combo Rapid Test

    रेफ 500060 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू योनि स्राव
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® StrongStep® Trichomonas/ Candida र्‍यापिड टेस्ट कम्बो योनि स्वाबबाट ट्राइकोमोनास vaginalis/candida albicans antigens को गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह इम्युनोएसे हो।