Fetal Fibronectin Rapid Test

  • Fetal Fibronectin Rapid Test

    Fetal Fibronectin Rapid Test

    रेफ ५००१६० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू गर्भाशय ग्रीवा स्राव
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Fetal Fibronectin Rapid Test एक नेत्रहीन रूपमा व्याख्या गरिएको इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परीक्षण हो जुन गर्भाशय ग्रीवाको स्रावमा भ्रूण फाइब्रोनेक्टिनको गुणात्मक पहिचानको लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ।