Strep एक द्रुत परीक्षण

  • Strep A Rapid Test

    Strep एक द्रुत परीक्षण

    रेफ ५००१५० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू घाँटी स्वाब
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Strep A Rapid Test Device समूह A Strep pharyngitis को निदान वा संस्कृति पुष्टिको लागि गला स्वाब नमूनाहरूबाट समूह A Streptococcal (Group A Strep) एन्टिजनको गुणात्मक पत्ता लगाउने द्रुत प्रतिरक्षा हो।