Procalcitonin परीक्षण

  • Procalcitonin Test

    Procalcitonin परीक्षण

    रेफ ५०२०५० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू प्लाज्मा / सीरम / सम्पूर्ण रगत
    अभिप्रेत प्रयोग बलियो कदम®Procalcitonin परीक्षण मानव सीरम वा प्लाज्मा मा Procalcitonin को अर्ध-मात्रात्मक पत्ता लगाउन को लागी एक द्रुत प्रतिरक्षा-क्रोमेटोग्राफिक परख हो।यो गम्भीर, ब्याक्टेरिया संक्रमण र सेप्सिस को उपचार को निदान र नियन्त्रण को लागी प्रयोग गरिन्छ।