Giardia Lamblia

  • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

    रेफ ५०११०० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) मानव मलको नमूनाहरूमा Giardia lamblia को गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोसे हो।यो किट Giardia lamblia संक्रमण को निदान मा एक सहायता को रूप मा प्रयोग को लागी लक्षित छ।