ग्यास्ट्रोएन्टेरेटिक रोगहरू

 • Adenovirus Antigen Rapid Test

  एडेनोभाइरस एन्टिजेन रैपिड टेस्ट

  रेफ ५०१०२० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® एडेनोभाइरस एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट मानव मलको नमूनाहरूमा एडेनोभाइरसको गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।
 • Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device

  रेफ ५०११०० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) मानव मलको नमूनाहरूमा Giardia lamblia को गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोसे हो।यो किट Giardia lamblia संक्रमण को निदान मा एक सहायता को रूप मा प्रयोग को लागी लक्षित छ।
 • H. pylori Antibody Rapid Test

  एच पाइलोरी एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट

  रेफ ५०२०१० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू सम्पूर्ण रगत/सीरम/प्लाज्मा
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® H. pylori एन्टिबडी र्‍यापिड टेस्ट मानवको सम्पूर्ण रगत/सीरम/प्लाज्मा नमूनाको रूपमा हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीमा विशिष्ट IgM र IgG एन्टिबडीहरूको गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।
 • H. pylori Antigen Rapid Test

  H. pylori Antigen Rapid Test

  रेफ ५०१०४० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी एन्टिजेनलाई नमूनाको रूपमा मानव मलको साथ गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।
 • Rotavirus Antigen Rapid Test

  रोटाभाइरस एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट

  रेफ 501010 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® रोटाभाइरस एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट मानव मलको नमूनाहरूमा रोटाभाइरसको गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।
 • Salmonella Antigen Rapid Test

  साल्मोनेला एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट

  रेफ ५०१०८० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® साल्मोनेला एन्टिजेन र्‍यापिड टेस्ट मानव मलको नमूनाहरूमा साल्मोनेला टाइफिमुरियम, साल्मोनेला इन्टरिटिडिस, साल्मोनेला कोलेरासुइसको गुणात्मक, अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत दृश्य प्रतिरक्षा हो।यो किट साल्मोनेला संक्रमण को निदान मा एक सहायता को रूप मा प्रयोग को लागी लक्षित छ।
 • Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  Vibrio cholerae O1/O139 Antigen Combo Rapid Test

  रेफ ५०१०७० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Vibrio cholerae O1/O139 एन्टिजेन कम्बो र्‍यापिड टेस्ट मानव मलको नमूनाहरूमा Vibrio cholerae O1 र/वा O139 को गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।यो किट Vibrio cholerae O1 र/वा O139 संक्रमणको निदानमा सहायताको रूपमा प्रयोगको लागि हो।
 • Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test

  रेफ ५०१०५० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
  अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® Vibrio cholerae O1 Antigen Rapid Test Device (Feces) मानव मलको नमूनाहरूमा Vibrio cholerae O1 को गुणात्मक, अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत दृश्य प्रतिरक्षा हो।यो किट Vibrio cholerae O1 संक्रमण को निदान मा एक सहायता को रूप मा प्रयोग को लागी लक्षित छ।