H. पाइलोरी एन्टिजन टेस्ट

  • H. pylori Antigen Rapid Test

    H. pylori Antigen Rapid Test

    रेफ ५०१०४० विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
    पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू मल
    अभिप्रेत प्रयोग StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी एन्टिजेनलाई नमूनाको रूपमा मानव मलको साथ गुणात्मक, अनुमानित पत्ता लगाउने द्रुत भिजुअल इम्युनोएसे हो।