क्लामाइडिया / नेइसेरिया गोनोरिया

 • Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis Antigen Combo Rapid Test

  रेफ 500050 विशिष्टता २० टेस्ट/बक्स
  पत्ता लगाउने सिद्धान्त इम्युनोक्रोमेटोग्राफिक परख नमूनाहरू

  ग्रीवा/मूत्रमार्ग स्वाब

  अभिप्रेत प्रयोग यो पुरुष मूत्रमार्ग र महिला ग्रीवा स्वाबमा Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis antigens को गुणात्मक अनुमानित पहिचानको लागि द्रुत पार्श्व-प्रवाह इम्युनोएसे हो।